c

czwartek, 12 marca 2015

przegląd popularnych diet

PRZEGLĄD POPULARNYCH DIET 

Popularne diety to zazwyczaj te, które działa-ją szybko. Te „cudowne" sposoby na schud-nięcie to jednak pułapka. Co z tego, że moż-na bardzo szybko stracić kilka kilogramów,
skoro w równie krótkim czasie wraca się do wagi sprzed diety, niestety, często z problemami zdro-wotnymi? Diety jednoskładnikowe i rozdzielne nie są ko-rzystne dla zdrowia. Najczęściej proponowany w nich jadłospis nie jest zgodny z normami, opar-tymi na piramidzie zdrowego żywienia . Zdarza się, że diety te układają osoby zu-pełnie niezwiązane z dietetyką czy medycyną. Bo czy dieta, dzięki której można bez żadnych ćwi-czeń schudnąć do 12 kilogramów w dwa tygodnie, może być zdrowa? Często za utratą kilogramów kryje się odwodnienie i ubytek tkanki mięśniowej. A nie o to w odchudzaniu chodzi! Aby prawidłowo funkcjonować, organizm potrzebuje wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Eliminacja lub niedobór jednego z nich może mieć poważne konsekwencje. Jedyną metodą na trwałe, szybkie i zdrowe odchudzanie jest wyłącznie zbilansowa-na dieta i ruch. Czego więc potrzebuje organizm do prawidłowego funkcjonowania? Warto przyjrzeć się kilku podstawowym składnikom odżywczym, aby zrozumieć, na czyni opierają się twórcy tych „cudownych" diet.

Węglowodany (cukry)

 Stanowią ważne źródło energii dla większości tka-nek, są paliwem energetycznym dla mózgu, chro-nią białka ustrojowe (ich brak w diecie powoduje,
że organizm czerpie energię z rozkładu białka i spalania aminokwasów). Regulują też metabolizm tłuszczów. Powiedzenie, że „tłuszcze spalają się w ogniu węglowodanów", ma swoje uzasadnienie. W wypadku niedostatecznej ilości węglowodanów (poniżej 100 g/dobę) tłuszcze nie ulegają całkowi-temu spaleniu. Powstają ketony, które są przyczyną zakwaszenia organizmu. Wyeliminowanie z poży-wienia węglowodanów może wywoływać uczucie zmęczenia, senności, a nawet - w skrajnych przy-padkach - zaburzeń świadomości. W wielu dietach ogranicza się jednak ich ilość do minimum. Orga-nizm uruchamia wtedy proces zużywania zapasów. Niestety, dochodzić wtedy może do spalania nie tylko tłuszczu, ale także białka z mięśni.

Białka

Biorą udział w licznych procesach fizjologicznych, np. przenoszeniu i magazynowaniu różnych sub-stancji, skurczach mięśni, regulacji gospodarki wodnej, wytwarzaniu ciepła, dostarczaniu energii, widzeniu, krzepnięciu krwi, przewodzeniu bodź-ców nerwowych itd. Każdego dnia w organizmie dochodzi też do wielu mikrourazów. Aby je zrege-nerować, konieczne jest dostarczenie odpowiedniej ilości budulca, czyli białka. Białka w pokarmach są bardzo sycące. Podczas diety wysokobiałkowej, mimo że je się mniej, nie odczuwa się głodu. Nie po-winno się jednak stosować jej zbyt długo, ponieważ może prowadzić do poważnych zaburzeń.

Tłuszcze

Większość energii w organizmie pochodzi z tłusz-czów - z jednego grama organizm ludzki uzysku-je około 9 kcal energii, a więc w przybliżeniu dwa razy więcej niż np. z białka. Niektóre witamy, ko-nieczne do normalnego funkcjonowania, rozpusz-czają się tylko w tłuszczach (A, D, E, K). Biorą one także udział w syntezie hormonów, a ich niedobór może prowadzić do poważnych zaburzeń hormo-nalnych, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Trzeba jednak pamiętać, że ich nadmiar, szczególnie tych pochodzenia zwierzęcego, może prowadzić do chorób układu krążenia, np. miażdżycy.

Jaką dietę wybrać?